Zmiana imienia i nazwiska

Zmiana imienia i nazwiska

Właściwość miejscowa
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Kogo dotyczy:

Zmiany nazwiska i imienia następuje na wniosek osoby zainteresowanej, zawierający uzasadnienie z podaniem ważnych powodów do zmiany.

 

Efekt załatwienia sprawy:

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska

 

Czas realizacji:

Do 30 dni

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o:

-zmianę imienia i nazwiska dorosły

-zmianę nazwiska dziecka

  • Podanie o zmianę imienia lub nazwiska z uzasadnieniem oraz wskazaniem urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu urodzenia osoby której zmiana dotyczy (ewentualnie małżeństwa i zgonu w zależności od stanu cywilnego wnioskodawcy)
  • W określonych przypadkach inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska
  • Oryginał dowodu wpłaty

Wniosek należy złożyć osobiście, okazując przy tym dowód osobisty.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa: 37 zł

Opłatę skarbową uiszcza się kartą płatniczą w siedzibie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Turośń Kościelna: 17 8074 0003 0130 0202 2000 0010

Bank Spółdzielczy Juchnowiec Górny Oddział Turośń Kościelna

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 707).
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 709).
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 

 

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa:

Urząd Stanu Cywilnego w Turośni Kościelnej

  1. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

Telefon: 85 7158005

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Powrót na początek strony