Sprostowanie aktów stanu cywilnego

Sprostowanie aktów stanu cywilnego

W przypadku, kiedy akt stanu cywilnego  zawiera błędne dane, kierownik USC, miejsca sporządzenia aktu,  dokonuje czynności materialno- technicznej powodującej sprostowanie błędnych danych w akcie.

 

Kogo dotyczy:

Osoby, której dotyczy akt lub jej przedstawiciela ustawowego, małżonka, osoby mającej interes prawny.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek
  • dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu


Czas realizacji:

niezwłocznie do 30 dni

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zupełnego odpisu po sprostowaniu aktu stanu cywilnego – 39 zł.

Opłatę skarbową uiszcza się kartą płatniczą w siedzibie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Turośń Kościelna: 17 8074 0003 0130 0202 2000 0010

Bank Spółdzielczy Juchnowiec Górny Oddział Turośń Kościelna

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej sprostowania służy stronie odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 709).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

 

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa:

Urząd Stanu Cywilnego w Turośni Kościelnej

  1. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

Telefon: 85 7158005

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Powrót na początek strony