Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego, który zawiera niepełne dane podlega uzupełnieniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

 

Kogo dotyczy:

Osoby której dotyczy akt, lub jej przedstawiciela ustawowego, małżonka, osoby mającej interes prawny.

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 

Czas realizacji:

Niezwłocznie

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu aktu stanu cywilnego – 39 zł.

Opłatę skarbową uiszcza się kartą płatniczą w siedzibie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Turośń Kościelna: 17 8074 0003 0130 0202 2000 0010

Bank Spółdzielczy Juchnowiec Górny Oddział Turośń Kościelna


Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej uzupełnienia służy stronie odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

 

 

 

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa:

Urząd Stanu Cywilnego w Turośni Kościelnej

  1. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

Telefon: 85 7158005

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30-15.30

 

 

 

 

Powrót na początek strony