Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Oświadczenie można złożyć w terminie 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu przed wybranym Kierownikiem USC w Polsce

Efekt załatwienia sprawy:
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

 

Kogo dotyczy:

Osoby, która chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 

Wymagane dokumenty:

Dowód osobisty

 

Czas realizacji:

W dniu składania oświadczenia

 

Opłaty:

Opłata skarbowa: 11 zł

Opłatę skarbową uiszcza się kartą płatniczą w siedzibie Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy Turośń Kościelna: 17 8074 0003 0130 0202 2000 0010

Bank Spółdzielczy Juchnowiec Górny Oddział Turośń Kościelna

 

Tryb odwoławczy:

Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 709).

 

 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa:

Urząd Stanu Cywilnego w Turośni Kościelnej

  1. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

Telefon: 85 7158005

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Powrót na początek strony