Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

16 października br. w świetlicy wiejskiej w Chodorach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Gminnego ZOSP RP. Wydarzenie było okazją do podziękowań za dotychczasowe działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i wymiany doświadczeń pomiędzy gminnymi jednostkami OSP.

Wzorem lat ubiegłych, wybrano Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP na kolejną, pięcioletnią kadencję. Nad prawidłowym przebiegiem strażackich obrad czuwały dh Marta Drozdowska – przewodnicząca i dh Elżbieta Sasinowska – sekretarz zjazdu.

W wydarzeniu udział wzięli: Jarosław Zieliński – poseł na Sejm RP, Witold Karczewski – prezes Izby Przemysłowo-Handlowej, Grzegorz Jakuć – wójt gminy Turośń Kościelna, dh Jan Gradkowski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, st. bryg. Tomasz Gierasimiuk – zastępca komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku, mł. bryg. Andrzej Zalewski – dowódca JRG Nr 5 w Łapach.

Na wstępie wręczono podziękowania zaproszonym gościom, przedstawicielom Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i przedstawicielom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych za współpracę w działaniach na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Wręczono również podziękowania Wójtowi Gminy Turośń Kościelna Grzegorzowi Jakuciowi za współpracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz wsparcie finansowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Turośń Kościelna.

Następnie, w imieniu ustępującego zarządu, sprawozdanie z działalności Oddziału Gminnego ZOSP złożyli dh Szymon Kondracki – prezes i dh Paweł Kondracki – komendant. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za minioną kadencję przedstawił dh Lech Matysiuk. Po odczytaniu protokołów druhowie – delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP.

Kolejnym punktem zjazdu był wybór nowego zarządu. I tak, funkcję prezesa pełni niezmiennie Szymon Kondracki. Wiceprezesami zostali Andrzej Leszczyński i Grzegorz Bukłaha. Komendantem gminnym ZOSP, jak w latach ubiegłych, jest Paweł Kondracki. Funkcję sekretarza powierzono Bernardzie Leszczyńskiej, a skarbnikiem został Tadeusz Drozdowski. Na członków prezydium wybrano: Marka Targońskiego, Tomasza Komendę, Macieja Kondrackiego. Członkami zarządu są Józef Danowski, Grzegorz Matysiuk, Radosław Bukłaho, Mateusz Kondracki, Adrian Juszczuk, Konrad Kowalczuk, Adam Brzozowski i Rafał Pieczur. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Lech Matysiuk, wiceprzewodniczącym – Marek Wardach a sekretarzem Emilia Oniśko.

Wybrano również przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP i delegatów na zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

Poseł Jarosław Zieliński pogratulował wójtowi gminy osiągnięć, służących rozwojowi gminy i poprawie życia jej mieszkańców a nowo wybranemu Zarządowi Gminnemu OSP życzył wielu sukcesów.

Paweł Kondracki

zdjęcia: Patrycja Gościewska

Aktualności

Powrót na początek strony