Grant z Programu Odnowy Wsi - Kreatywna Wieś

Gmina Turośń Kościelna otrzymała grant „Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś” na realizację zadania pn. „Wspólna przestrzeń, lokalne wyzwania, aktywni obywatele”.

Celem projektu jest zwiększenie integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, poprzez zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej, umożliwiającej spotkania angażujące mieszkańców gminy Turośń Kościelna.

Ogólna wartość projektu to ponad 23 tys. zł

Wnioskowana kwota wkładu własnego z budżetu gminy to 12006.00 zł, wnioskowana dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego do kwoty 11728.00 zł. Przyznane samorządowi gminy środki przeznaczono na: wykonanie i montaż ogrodzenia, kosze, ławki, zakup sadzonek – roślin miododajnych, zakup gruntu, zakup torfu, zakup nawozów do roślin i zakup mieszkanki traw.

Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej przy świetlicy w Turośni Kościelnej stworzy otwarte miejsce do integracji, aktywizacji lokalnej społeczności. Innowacyjność założonych działań będzie odnosiła się do koncepcji „antybetonowania” przestrzeni publicznej na rzecz koncepcji „eko”.

Zadanie pn. „Wspólna przestrzeń, lokalne wyzwania, aktywni obywatele” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

logo Województwo Podlaskie.jpglogo POWWP.jpg

Aktualności

Powrót na początek strony