Nowa droga w Borowskich Żakach

Dobiegła końca kolejna inwestycja drogowa na terenie gminy Turośń Kościelna, zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zrealizowanego projektu droga gminna nr 106670B w Borowskich Żakach zyskała nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, oświetlone przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową oraz w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – wyniesione skrzyżowanie dróg gminnych.

W uroczystym otwarciu, 2 września br., udział wzięli przedstawiciele samorządu, radni gminy, rada sołecka, pracownicy UG i mieszkańcy wsi. Grzegorz Jakuć – wójt gminy podziękował wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie za wkład włożony w rozwój infrastruktury drogowej.

Wspólnej modlitwie przewodniczył i drogę poświęcił ks. Krzysztof Herman – proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Uhowie. - Podziękowania należą się również wójtowi gminy. Wcześniej to była droga donikąd, teraz jest drogą na świat – mówiła Krystyna Bajda, sołtys wsi.

Inwestycja została dofinansowana z RFRD, w kwocie: 585.641,80 zł, zaś jej całkowita wartość wyniosła: 1.208.490 zł.

Kamil Tomasz Dobrzyński

zdjęcia: Agnieszka Popławska

Aktualności

Powrót na początek strony