Wirtualna strzelnica - umowa podpisana

W Turośni Kościelnej powstanie nowoczesna multimedialna strzelnica. 5 maja br. w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku, Grzegorz Jakuć - wójt gminy Turośń Kościelna i gen. brygady Mirosław Bryś - szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji podpisali umowę na dofinansowanie ww. zadania.

W wydarzeniu udział wzięli Michał Wiśniewski – wiceminister obrony narodowej i Artur Kosicki – marszałek województwa podlaskiego.  

Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki dotacji celowej jaką Gmina otrzymała ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Strzelnica w powiecie 2023".

Strzelnica ulokowana zostanie w budynku po byłej remizie strażackiej, położonym przy ul. Białostockiej 9 w Turośni Kościelnej, w pomieszczeniu odpowiednio do tego przygotowanym. Przeznaczona będzie do prowadzenia szkoleń strzeleckich w zakresie nauki i doskonalenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią oraz realizacji strzelań o urozmaiconym stopniu skomplikowania, w różnych wirtualnych odległościach, z postaw strzeleckich: leżąc, klęcząc, stojąc. Strzelnica będzie umożliwiała  prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej – karabinków i/lub pistoletów (laserowych stymulatorów broni).

Koszt przedsięwzięcia: 253.200,00 zł, w tym dofinansowanie: 200.000,00 zł

Termin realizacji: 30 listopada 2023 r.

zdjęcia: samorzad.gov.pl/web/powiat-bialostocki

Aktualności

Powrót na początek strony