Dofinansowanie na działania Klubu Seniora

24.05.2023 r. o g. 12.30 przy świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej odbyła się konferencja prasowa podsumowująca nabór do Programu „Senior+”, w której udział wzięli: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, w imieniu wójta gminy Turośń Kościelna, Paweł Kondracki – sekretarz gminy, Krzysztof Gołaszewski – burmistrz Łap, Piotr Kłys – wójt gminy Łomża i Maria Busłowska – dyrektor GOK-u w Turośni Kościelnej. Z rąk Wojewody umowy odebrali również Artur Kuczyński – burmistrz Szczuczyna i Bogdan Piszczatowski – sekretarz gminy Kobylin-Borzymy.

W wyniku naboru niniejszej edycji „Programu Senior+” utworzone zostały 3 nowe Kluby Seniora oraz dofinansowane 21 jednostki samorządu terytorialnego na utrzymanie już istniejących miejsc, związanych z tym programem.

- Polityka senioralna ma wiele wymiarów, jednym z nich jest właśnie tworzenie Domów i Klubów Seniora, które są bardzo ważnymi miejscami, gdzie seniorzy mogą się spotkać, rozwijać swoje talenty oraz angażować się w różne formy działalności, docierając do szerszego grona odbiorców - mówił wojewoda Bohdan Paszkowski.

- Cieszymy się, że istnieje taka wola aktywności w różnych środowiskach, zarówno w tych wielkomiejskich, małomiasteczkowych, jak i wiejskich - dodał.

Wyjazdy krajoznawcze, warsztaty taneczne i kulinarne oraz zajęcia rękodzielnicze – to jedne z działań, które podejmą członkowie Klubu Seniora w Gminie Turośń Kościelna, dzięki dofinansowaniu w ramach wieloletniego Programu „Senior+" na lata 2021-2025. Klub Seniora w Gminie Turośń Kościelna, działający przy GOPS-ie w Turośni Kościelnej na te i inne działania pozyskał 53 tys. 817 zł. Całkowita wartość zadania to 114 tys. 880 zł.

Podczas konferencji swoje umiejętności zaprezentowali Seniorzy z naszej gminy. Odbył się m.in. pokaz grupy tanecznej, spotkanie kulinarne wraz z degustacją oraz warsztaty rękodzielnicze, gdzie można było podziwiać przedmioty stworzone dzięki kreatywności i umiejętnościach członków naszego Klubu Seniora.

Aktualności

Powrót na początek strony