Kolejna inwestycja w OZE - POWWP

Gmina Turośń Kościelna otrzymała dotację z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś. 8 maja br. Grzegorz Jakuć – wójt gminy wraz z wicemarszałkami województwa podlaskiego: Markiem Olbrysiem, Sebastianem Łukaszewiczem i członkiem zarządu Marekiem Malinowskim podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji w OZE.

Dotacja z budżetu województwa w wysokości 25 tys. 250 zł pokryje koszty montażu paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Chodorach.

Wartość projektu to 50.532,34 zł, z czego ponad 25.282,34 zł kosztów pokryje budżet gminy, w tym 18.922,70 zł to środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja wpisuje się w koncepcję Smart Village, w której nowe technologie współgrają z dbałością o środowisko naturalne, wykorzystując jego potencjał i poprawiają komfort życia lokalnej społeczności.

Warto zaznaczyć, że to już szóste dofinansowanie z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś. W ubiegłych latach, dzięki wsparciu z budżetu województwa, na terenie gminy Turośń Kościelna, zostały zrealizowane m.in. zadania: „Działamy lokalnie, działamy regionalnie – zakup wyposażenia świetlicy w Turośni Dolnej” i „Wspólna przestrzeń, lokalne wyzwania, aktywni obywatele”, w ramach którego doposażono plac przy świetlicy w Turośni Kościelnej.

Kamil Tomasz Dobrzyński

zdjęcia: podlaskie.eu/UMWP

Aktualności

Powrót na początek strony