Dotacja do przyłączy kanalizacyjnych

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że od dnia 21.03.2022 roku istnieje możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Turośń Kościelna na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

 Poniżej zamieszcza się Regulamin naboru oraz wzór wniosku z załącznikami.

Aktualności

Powrót na początek strony