Samorządowy Kongres Klimatyczny

O ekologicznych wyzwaniach i działaniach proklimatycznych dyskutowali przedstawiciele samorządu, naukowcy i eksperci na Samorządowym Kongresie Klimatycznym, który odbył się w dn. 28-29 marca w Łodzi. Jednym z prelegentów konferencji był Grzegorz Jakuć - wójt gminy Turośń Kościelna.

Podczas dwóch dni debat i warsztatów dyskutowano o wyzwaniach, jakie przed samorządami stawia dynamicznie zmieniający się klimat. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie finansowania inwestycji klimatycznych, regulacji prawnych i koordynacji polityki klimatycznej.

Grzegorz Jakuć wygłosił prelekcję na temat Odnawialnych Źródeł Energii. Wójt gminy podzielił się doświadczeniem i zaprezentował dotychczasowe działania w zakresie transformacji energetycznej na terenie gminy Turośń Kościelna. Podkreślił ważną rolę samorządów w działaniach na rzecz ochrony środowiska, których przykładem jest m.in. samowystarczalność energetyczna gmin.

Aktualności

Powrót na początek strony