XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna

21 kwietnia br. w sali widowiskowej świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna.

Obrady dotyczyły zmian w budżecie gminy na 2022 r. (Uchwała Nr XXXII/264/2022). W związku z konfliktem wojennym za wschodnią granicą i dynamicznie zmieniającą się sytuacją w kraju - rosnącą liczbą uchodźców, zaszła potrzeba zwiększenia w planie finansowym jednostki samorządu, funduszy na cele pomocowe Ukraińcom.

Radni podjęli również Uchwałę Nr XXXII/265/2022 w sprawie udziału Gminy Turośń Kościelna w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2021-2027.

oprac. Paweł Kondracki

zdjęcia: Magdalena Żukiewicz

Aktualności

Powrót na początek strony