Niewodnica Kościelna z nową drogą

Dobiegła końca jedna z największych inwestycji drogowych na terenie gminy. 20 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie ul. Chmielnej w Niewodnicy Kościelnej, która ma nową nawierzchnię z polbruku.

Dwukilometrowy odcinek został wyremontowany dzięki, pozyskanemu przez Gminę Turośń Kościelna, dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt przebudowy to niemal 3,5 mln zł.

- Cieszę się, że samorządy dzięki środkom z budżetu państwa mogą realizować tak wiele inwestycji, które są odczuwalne także w terenie. Są to inwestycje realizowane nie tylko w największych ośrodkach miejskich, ale także na naszych terenach ściany wschodniej – mówił minister Dariusz Piontkowski.

Także niewodniczanie nie kryli zadowolenia z nowo wyremontowanej drogi, której pokonanie – szczególnie w czasie roztopów – sprawiało dużą trudność. Dzięki półtoramilionowemu dofinansowaniu z RFRD i środkom z budżetu gminy przebudowano kolidującą infrastrukturę techniczną, wykonano oświetlone przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową.

- Przy tej drodze jest 69 nieruchomości. Na co dzień z tej drogi korzysta całkiem pokaźna grupa mieszkańców – mówił wójt Grzegorz Jakuć.

Zrealizowana inwestycja znaczenie ułatwi życie mieszkańców, poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy.

W Niewodnicy Kościelnej jest 55 nazwanych ulic. Jarosław Czech, przewodniczący rady gminy liczy na pozyskanie rządowego wsparcia na remonty kolejnych dróg w miejscowości.

- Miejmy nadzieję, że programy rządowe wspierające tego rodzaju inwestycje zostaną utrzymane, może nawet rozszerzone – tłumaczył.

W imieniu społeczności lokalnej, słowa uznania do wszystkich zaangażowanych w przedsięwzięcie skierował radny Jarosław Bartnowski. Podziękowania na ręce włodarza gminy i wykonawcy złożyli mieszkańcy pobliskiego domostwa. Modlitwie przewodniczył i drogę poświęcił ks. proboszcz Tomasz Powichrowski. W wydarzeniu udział wzięli także radni gminy, pracownicy urzędu i mieszkańcy wsi.

Kamil Tomasz Dobrzyński

redakcja i zdjęcia: Agnieszka Popławska

Aktualności

Powrót na początek strony