Zarządzenie nr 34/2023 Wójta Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, edukacji i oświaty, turystyki i krajoznastwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2023 roku

Pliki do pobrania

Aktualności

Powrót na początek strony