Zaproszenie na Dzień Matki w gminie Turośń Kościelna

Wójt Gminy Turośń Kościelna oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej zapraszają na Dzień Matki w gminie Turośń Kościelna, który odbędzie się w czwartek 23 maja br. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej.

Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgodny na nieodpłatną publikacją wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych, w tym na stronach internetowych placówki, Facebooku, na tablicach ściennych, wystawach, w folderach itp. wydawanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej w celu realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej.

 

Aktualności

Powrót na początek strony