Wycieczka SloWołkow Tour przez Gminę Turośń Kościelna

Pierwsza wycieczka SloWołkow Tour przeszła do historii, pozostawiając uczestników pełnych pozytywnej energii. Dwudziestokilometrowa trasa przebiegała min. przez południową część Białegostoku oraz takie miejscowości jak Księżyno, Ignatki, Pomigacze i Turośń Kościelna.

Frekwencja przerosła oczekiwania, co było dowodem na ogromne zainteresowanie tą inicjatywą. W wydarzeniu wzięli udział min. Grzegorz Jakuć – Wójt Gminy Turośń Kościelna, Elżbieta Ożarowska – Skarbnik gminy, Paweł Kondracki – Sekretarz gminy, Waldemar Wilczewski – Dyrektor Muzeum Podlaskiego.

Celem podróży było zasadzenia pamiątkowego dębu im. Wiktora Wołkowa na terenie Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej. Następnie uczestnicy zostali zaproszeni na mały poczęstunek przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Turośń Kościelna (KGW Zdolne Babki, KGW Wesołe Sąsiadki, KGW Cacanki, KGW Trzy Drogi) oraz oprowadzanie po wystawie stałej. Dodatkową atrakcją była możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia grupowego przy użyciu zabytkowego aparatu skrzynkowego 9x12 oraz pierwszego aparatu Wiktora Wołkowa, Agfa Box.

Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej już zapowiada kolejną edycję, na którą zapisy zostaną ogłoszone wkrótce.

Współorganizatorem wycieczki była Gmina Turośń Kościelna.

zdjęcia: L. Wróbel, archiwum KGW
Magdalena Owczarczuk

Aktualności

Powrót na początek strony