Utylizacja folii rolniczych

 Aby Gmina Turośń Kościelna mogła złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości zebranych przez rolników odpadów. Dlatego też zwracam się do zainteresowanych mieszkańców o wypełnienie i złożenie do Urzędu Gminy Turośń Kościelna załączonego formularza. Formularze będą przyjmowane do 9 września 2021 r. 

Do dofinansowania kwalifikują się koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z:

- folii rolniczych,

- siatki i sznurka do owijania balotów,

- opakowań po nawozach

- opakowania typu „big bag”.

Rolnicy zobowiązani będą do dostarczenia w/w odpadów samodzielnie, we  wskazane przez gminę miejsce.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 7158015

Pliki do pobrania

Aktualności

Powrót na początek strony