Umowa dotacji na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Turośń Kościelna podpisana

W dniu 25 sierpnia 2023 roku w Urzędzie Gminy Łomża odbyła się uroczystość podpisania umów dotacji na zakup samochodów w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych – Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” tzw. Duży Strażak. Umowy podpisały ochotnicze straże pożarne w: Kolnicy, Supraślu, Starych Kupiskach, Kuźnicy, Przerośli, Turośni Kościelnej i Konarzycach. Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Kościelnej uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 625 000 zł.

W uroczystości udział wzięli: poseł Jarosław Zieliński, senator Marek Komorowski, Prezes WFOŚiGW w Białymstoku Pan Maciej Borzyszkowski, Wójt Gminy Turośń Kościelna Pan Grzegorz Jakuć oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelnej Konrad Kowalczuk.

Aktualności

Powrót na początek strony