Turośń Kościelna na 12. miejscu wśród Gmin Dobrych do Życia

Serwis Samorządowy PAP opublikował w czwartek, 16 listopada wyniki rankingu pod tytułem "Gmina dobra do życia", który ocenił jakość życia w polskich gminach. Turośń Kościelna znalazła się na 12. miejscu spośród 118 gmin w województwie podlaskim. Tym samym uplasowała się na 407 miejscu z 2477 gmin w Polsce.

Badanie oparte było na 63 wskaźnikach analizujących jakość życia we wszystkich gminach w kraju. Oceny uwzględniały m.in. dostępność terenów zielonych, walory krajobrazowe oraz poziom zanieczyszczenia środowiska. Autorzy raportu dokładnie przeanalizowali także budżety poszczególnych gmin, uwzględniając wydatki inwestycyjne oraz stan dróg, sieci wodociągów i kanalizacji. W ocenie jakości życia brano pod uwagę także aspekty edukacyjne, dostępność żłobków, przedszkoli oraz zasoby bibliotek. Wszystkie te wskaźniki zostały zsumowane, tworząc Wskaźnik Jakości Życia, który stanowił podstawę klasyfikacji gmin – im wyższy wskaźnik, tym wyższa pozycja w rankingu.

Nagrody za najwyższą jakość życia przyznano w kilku kategoriach, obejmujących miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu ziemskiego, gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców oraz gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

Szczególnie godne uwagi jest umieszczenie gminy Turośń Kościelna w gronie 50 najlepszych gmin w województwie podlaskim. Turośń Kościelna zajmuje tu wysoką 12. pozycję, uzyskując Wskaźnik Jakości Życia na poziomie 55,05.

Ranking oparto na autorskiej koncepcji prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Autorzy analizy bacznie przyglądali się czynnikom związanym z środowiskiem naturalnym, demograficznym, społeczno-ekonomicznym, rynkiem pracy, warunkami mieszkaniowymi i energetycznymi, infrastrukturą osadniczą oraz planowaniem przestrzennym, zdrowiem i bezpieczeństwem, a także dostępnością i jakością usług, kulturą i rekreacją.

Ranking Gmina Dobra do Życia 2023 – TOP 50 jest dostępny na stronie Serwisu Samorządowego PAP https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/ktora-gmina-jest-najlepsza-do-zycia-serwis-samorzadowy-pap-po-raz-trzeci

Magdalena Owczarczuk
zdjęcia: archiwum GTK

Aktualności

Powrót na początek strony