Spotkanie Związków ZIT w Białymstoku

W dniach 21-22 marca 2024 r. w Białymstoku odbyło się spotkanie Związków ZIT pt. "Współpraca Kluczem do Rozwoju" zorganizowane przez Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Terytorialnego.

Spotkanie zgromadziło włodarzy miast i gmin z Białostockiego Obszaru Funcjonalnego, przedstawicieli Związków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z całej Polski oraz reprezentantów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do przeprowadzenia analizy dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia obszarów, w których kontynuacja efektywnej współpracy między miastami, gminami i Związkami ZIT jest kluczowa. Tadeusz Truskolaski, pełniący funkcję Prezesa Stowarzyszenia BOF, uhonorował Wójta Gminy Turośń Kościelna Grzegorza Jakuć statuetką „Lider Rozwoju BOF” w podziękowaniu za dziesięcioletnią owocną współpracę.

Kamil Tomasz Dobrzyński
zdjęcia: Dawid Gromadzki/UM Białystok

Aktualności

Powrót na początek strony