Sołectwo Trypucie drugie w województwie

Krzysztof Wnorowski, sołtys wsi Trypucie razem z Radą Sołecką zostali nagrodzeni w tegorocznej edycji wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Sołectwo Trypucie zajęło II miejsce w województwie ex aequo z miejscowością Karakule (gm. Supraśl).

Nagroda w wysokości 1800 zł została przyznana za projekt pn. „Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne” placu przy świetlicy w Trypuciach.

W środę, 13 marca, w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyło się uroczyste święto liderów społeczności wiejskich, związane z rozstrzygnięciem wojewódzkiego etapu konkursu na najlepszą inicjatywę sołecką. Wydarzenie było zorganizowane przez samorząd województwa, a wśród uczestników znaleźli się m.in. wicemarszałek Marek Olbryś oraz członkowie zarządu Wiesława Burnos i Marek Malinowski.

Konkurs "Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa" organizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i ma na celu aktywizację społeczności wiejskich oraz promocję dobrych praktyk na obszarach wiejskich dzięki funduszowi sołeckiemu.

Magdalena Owczarczuk
Zdjęcia: Tomasz Kamiński, Paweł Krukowski/UMWP
źródło: www.podlaskie.eu

Aktualności

Powrót na początek strony