Punkt Konsultacyjny Programu „Czyste powietrze”

Utworzenie punktu konsultacyjnego jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Turośń Kościelna.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania się i uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie.

Następnie wniosek przekazywany jest do Funduszu, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

 

Program przewiduje dofinansowanie na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Uwaga! Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego.

 

Kwota maksymalnej dotacji:

– 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

Kontakt do Punktu Konsultacyjnego: 85 7158015 (w godzinach pracy urzędu)

 

Ponadto zachęcamy do zapoznania się ze stronami https://portal.wfosigw.bialystok.pl/strona-glowna-programu a także https://czystepowietrze.gov.pl/

Aktualności

Powrót na początek strony