Projekt Cyfrowa Gmina w Gminie Turośń Kościelna

 cyfrowa gmina.jpg

Gmina Turośń Kościelna w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskała grant w wysokości 187.852,18 zł. Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje przeprowadzenie obligatoryjnego audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz podniesienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych poprzez modernizację i zakupy sprzętu IT.

Otrzymane środki finansowe przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji, zabezpieczeń oraz szkoleń i usługi doradczej dla Urzędu Gminy w Turośń Kościelnej

 

Strona projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Aktualności

Powrót na początek strony