Otwarcie świetlicy w Borowskich Michałach

Dobiegły końca prace związane z rozbudową świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach. 23 października br. odbyło się uroczyste otwarcie obiektu.

W wydarzeniu udział wzięli Grzegorz Jakuć – wójt gminy Turośń Kościelna, radni gminni na czele z Jarosławem Czechem – przewodniczącym RG, sołtysi: Elżbieta Sasinowska, Piotr Borowski i Henryk Średziński, kierownicy UG i jednostek organizacyjnych, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej i mieszkańcy okolicznych wsi.

Etapy inwestycji przybliżył zgromadzonym Grzegorz Jakuć – wójt gminy.

- Rozbudowę świetlicy rozpoczęto w 2015 r. poprzez wykonanie centralnego ogrzewania. Następnie, w 2020 r. dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa, wykonano kompleksową termomodernizację budynku - tłumaczył.

Wójt podkreślił też, jak ważna współpraca i troska o wspólne dobro.

- Dziękuję strażakom i pracownikom Urzędu za wkład w prace na rzecz świetlicy i codzienną dbałość o obiekt, który ma służyć przede wszystkim mieszkańcom – dodał.

Głos zabrała również Elżbieta Sasinowska – sołtys wsi Borowskie Skórki i radna Rady Gminy Turośń Kościelna.

- Dziękuję za współpracę przy realizacji tej, jakże bardzo potrzebnej trzem sołectwom inwestycji – mówiła.

Na ręce włodarza gminy podziękowania złożyli także Józef Danowski – gospodarz OSP Borowskie Michały wraz z małżonką. Wspólnej modlitwie przewodniczył i nowowyremontowany obiekt poświęcił ks. Krzysztof Herman – proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Uhowie.

Obecny stan budynku to efekt wieloletnich działań samorządu. W latach 2014-15 doposażono obiekt w pompy ciepła i kolektory słoneczne. Koszt zadania wówczas wyniósł 70 tys. zł.

2020 r. to czas termomodernizacji czterech świetlic wiejskich na terenie gminy, w tym obiektu w Borowskich Michałach. Dzięki środkom zewnętrznym, pozyskanym na ten cel z Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego znacznie poprawiła się efektywność energetyczna świetlicy. Dofinansowanie w kwocie 158.601,28zł umożliwiło m.in. wymianę okien, położenie nowego pokrycia dachowego czy wykonanie estetycznej elewacji. Całkowity koszt zadania – 697.594,50zł.

Kolejnym etapem była, rozpoczęta w lipcu 2021 r. rozbudowa obiektu. Mieszkańcy, w tym strażacy ochotnicy, zyskali nie tylko zaplecze sanitarne, ale też nową salę do spotkań i pomieszczenie gospodarcze. Obiekt został również przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość inwestycji to 369 tys. 615 zł.

Kamil Tomasz Dobrzyński

zdjęcia: Magdalena Żukiewicz

 

Aktualności

Powrót na początek strony