Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Turośń Kościelna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

projekty mogą dotyczyć, m.in. ochrony i promocji zdrowia, edukacji i oświaty, turystyki i krajoznawstwa, kultury i sztuki. oferty można składać do 1 marca br.

Pliki do pobrania

Aktualności

Powrót na początek strony