Otwarcie nowej drogi w Baciutach-Kolonii

Dobiegła końca praca nad ukończeniem budowy drogi przez miejscowość Baciuty-Kolonia.

Dzięki inicjatywie mieszkańców, dnia 3 listopada 2023 r., oficjalnie otwarto nową trasę komunikacyjną. Głos zabrał Wójt Gminy Turośń Kościelna – Grzegorz Jakuć, który zaznaczył istotę inwestycji dla mieszkańców wsi oraz Wojewoda podlaski – Bohdan Paszkowski i Radny Gminy Turośń Kościelna – Tomasz Kamiński.

Odcinek drogi został wyremontowany dzięki, pozyskanemu przez Gminę Turośń Kościelną, dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania to 895.973,50 zł, całkowita wartość inwestycji: 2.888.195,00 zł.

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5 m o nawierzchni bitumicznej ze spadkiem jednostronnym wynoszącym 2%. Dodatkowo, na obu stronach drogi wykonano obustronnie pobocza o szerokości 0,75 m, pokryte nawierzchnią z kruszywa. W ciągu drogi gminnej wykonano dojazd do każdej działki, z betonu asfaltowego. W celu poprawy bezpieczeństwa przy terenie rekreacyjnym z boiskiem sportowym zaprojektowano wyniesione i oświetlone przejście dla pieszych.

Symboliczne przecięcie wstęgi zakończyło spotkanie, które stanowiło wyjątkowy moment dla społeczności lokalnej, symbolizując nową erę komunikacji i rozwoju w regionie.

W wydarzeniu uczestniczyli także m.in. Sekretarz Gminy Turośń Kościelna – Paweł Kondracki, Skarbnik Gminy Turośń Kościelna – Elżbieta Ożarowska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej – Maria Busłowska, Kierownik Referatu Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego w Turośni Kościelnej – Kamil Dobrzyński, radni i sołtysi z Gminy Turośń Kościelna oraz mieszkańcy wsi.

Aktualności

Powrót na początek strony