Ogłoszenie o przetarguz dnia 18.09.2023 nr BZP.6840.2.2023 o drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna, położonej w obrębie Turośń Kościelna, oznaczonej jako działka nr 641/106

Aktualności

Powrót na początek strony