Ogłoszenie o przetargu z dnia 18.09.2023 nr BZP.6840.2.2023 o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna, położonej w obrębie Turośń Kościelna, oznaczonej jako działki nr 641/90 i 641/113

Aktualności

Powrót na początek strony