Nabór uzupełniający na ławników sądowych

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ogłasza się nabór uzupełniający na ławników do Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego w Białymstoku na lata 2024-2027.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania są dostępne:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Turośń Kościelna: http://bip.ug.turosn.wrotapodlasia.pl/ w zakładce: „Nabór na ławników sądowych”,
- w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna na I piętrze w pokoju nr 13 oraz pod numerem telefonu: 85 715-80-03.

Aktualności

Powrót na początek strony