Na odnowę zabytków

14 lipca br. ogłoszono wyniki naboru wniosków dotacyjnych do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Gmina Turośń Kościelna pozyskała dofinansowanie na renowację dwóch obiektów sakralnych i dwóch zabytków ruchomych tj.:

1. Remont i bieżąca konserwacja dzwonnicy nad narteksem - elewacja i pokrycie dachowe kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej – dofinansowanie 489.999,02 zł.

2. Prace budowlane przy budynku kościoła parafialnego w Parafii Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej - etap I podstawowy – 489.999,02 zł.

3. Konserwacja Ikon Matki Bożej Iwierskiej z Topilca, wpisanych do rejestru zabytków pod numerem B-6 – 35.246,84 zł.

4. Konserwacja Ikon Matki Bożej Znak z Topilca, wpisanej do rejestru zabytków pod numerem B-31 – 83.239,03 zł

Aktualności

Powrót na początek strony