Konsultacje dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Turośń Kościelna zaprasza działające na terenie gminy organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe, w terminie 14 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej tut. Urzędu Gminy, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu informacji o konsultacjach oraz projektu ww. uchwały.  

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://bip.ug.turosn.wrotapodlasia.pl/organizacje_pozarzadowe/a_program_wspolpracy/

Miniaturka: Obraz autorstwa master1305 na Freepik

 

Aktualności

Powrót na początek strony