Konkurs „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”

Konkurs ma na celu aktywizację społeczności wiejskich do działań wzmacniających wspólnotę mieszkańców oraz korzystnie wpływających na poprawę warunków życia na wsi. 

Jest skierowany do wszystkich sołectw, które w latach 2010 - 2021 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub, w którym fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Warunkiem uczestnictwa w kolejnej edycji jest złożenie dokumentów zgłoszeniowych przez sołtysa w terminie: do 21 stycznia 2022 r. osobiście lub pocztą tradycyjną.

Zwycięzca I miejsca w etapie wojewódzkim zostanie zgłoszony do finału ogólnopolskiego, w którym laureaci otrzymują nagrody pieniężne a zwycięzca dodatkowo statuetkę tzw. „Sołecką Nike”.

Szczegółowych informacji udziela Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP, rolnictwo@wrotapodlasia.pl. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu znajdują się w załącznikach.

Pliki do pobrania

Aktualności

Powrót na początek strony