Jubileusz 55-lecia OSP Borowskie Olki i Gminne Obchody Dnia Strażaka

Były podziękowania, gratulacje, odznaczenia, a nawet pokaz balonowy. Tak w Borowskich Ciborach 3 czerwca br. świętowano Jubileusz 55-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Borowskie Olki i Gminne Obchody Dnia Strażaka.

- Wszystkim członkom jednostki gratuluję tak pięknego jubileuszu. Dziękuję za ciągłą gotowość i poświęcenie w ratowaniu ludzkiego życia, zdrowia i mienia i życzę wszelkiej pomyślności i sukcesów na kolejne lata – mówił Grzegorz Jakuć – wójt gminy Turośń Kościelna, po czym wręczył Grzegorzowi Matysiukowi – prezesowi jednostki list gratulacyjny.

Włodarz gminy w swoim przemówieniu podkreślił również, jak ważna jest współpraca pomiędzy organami samorządowymi i rządowymi.

- Dziękuję obecnym dziś przedstawicielom rządu i samorządu, za wsparcie przedsięwzięć służących wieloaspektowemu rozwojowi gminy – mówił.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji społeczności strażackiej, koncelebrowaną przez ks. Krzysztofa Hermana – proboszcza parafii pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Uhowie. Homilię wygłosił ks. Dariusz Mateuszuk – kapelan powiatowy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Za strażaków modlili się też duchowni kościoła prawosławnego: ks. Piotr Borowik – kapelan Wojewódzki Kościoła Prawosławnego i ks. Jarosław Jóźwik – proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu.

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła Orkiestra Dęta z Tykocina. Rozpoczynając część oficjalną, dh Paweł Kondracki – komendant gminny OSP przywitał zgromadzonych gości, po czym, przy asyście pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu gminy, meldunek złożył dh Tomasz Komenda – naczelnik OSP Borowskie Olki. Historię jednostki przedstawił dh Piotr Kleszczewski.

Słowa do strażaków skierowali: Krzysztof Jurgiel – poseł do Europarlamentu, Dariusz Piontkowski – wiceminister edukacji i nauki, Bogusława Szczerbińska – wicewojewoda podlaski i Marek Malinowski – członek zarządu województwa podlaskiego, którzy gratulowali druhom pięknego jubileuszu i odwagi w pełnieniu służby, dziękowali za pełne poświęcenia działania oraz życzyli satysfakcji z wykonywanych zadań. Wyrazy uznania dla działalności strażaków wyrazili również st. bryg. Andrzej Koc – prezes podlaskiego oddziału Zarządu OSP RP i bryg. Dariusz Koc – p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku oraz Jan Gradkowski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Białymstoku.

Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. podinsp. Tomasz Organek – komendant Komisariatu Policji w Łapach, mł. kpt. Artura Grzybowskiego – Zastępcę Dowódcy JRG Nr 5 w Łapach, Bożena Bieryło – radna powiatu białostockiego, radni RG Turośń Kościelna oraz mieszkańcy gminy.

Ważną częścią uroczystości było wyróżnienie zasłużonych strażaków. Uchwałę Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP o odznaczeniu jednostki Srebrną Odznaką Honorową Podlaski Krzyż Floriański odczytał dh Szymon Kondracki – prezes gminny Związku OSP RP. Następnie st. bryg. Andrzej Koc i dh Jan Gradkowski – Prezes Zarządu Powiatowego OSP odznaczyli jednostkę OSP Borowskie Olki Srebrnym Podlaskim Krzyżem Floriańskim. Brązowym Podlaskim Krzyżem Floriańskim zostali odznaczeni druhowie: Lech Matysiuk i Piotr Olędzki.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali dh Grzegorz Matysiuk i dh Tomasz Komenda.

Dh Dariusz Łapiński otrzymał Srebrny Medal, zaś Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh Adam Żakowicz, dh Piotr Kleszczewski i dh Grzegorz Łapiński.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Brązową Odznakę „Zasłużony dla ratownictwa” otrzymali druhowie: Piotr Komenda, Jakub Komenda, Tomasz Klim, Damian Kubala, Dawid Średziński i Rafał Łapiński.

Odznaką Wzorowego Strażaka zostali wyróżnieni druhowie: Edyta Żakowicz, Karol Borowski-Beszta, Wioletta Matysiuk, Ewa Komenda, Grzegorz Olędzki, Piotr Miśko, Hubert Borowski-Beszta, Krystian Lenczewski, Elżbieta Komenda, Jan Łapiński, Katarzyna Borowska-Beszta i Piotr Matysiuk.

Podczas uroczystości doceniono również młodzież, która angażuje się w działania strażackie, w tym te społeczno-kulturalne. Odznaczenia druhom z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wręczyli europoseł Krzysztof Jurgiel, wiceminister Dariusz Piontkowski, wicewojewoda Bogusława Szczerbińska, wójt Grzegorz Jakuć i prezes gminny OSP Szymon Kondracki.

W imieniu jednostki OSP Borowskie Olki dh Grzegorz Matysiuk podziękował wójtowi gminy za nieocenioną pomoc, dotychczasowe wsparcie i wkład w rozwój tutejszej straży.

Aktualności

Powrót na początek strony