Profilaktyka jodowa w Gminie Turośń Kościelna

Informujemy, że dokonano aktualizacji planu wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie Gminy Turośń Kościelna.

Prosimy mieszkańców naszej Gminy o zapoznanie się z tabelą dawkowania oraz z wykazem punktów wydawania preparatu stabilnego jodu w postaci tabletek jodku.

Jednocześnie informujemy, że tego typu niebezpieczeństwo obecnie nie występuje, a przyjęty przez Gminę Turośń Kościelna plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w sytuacji wystąpienia zdarzenia, mieli Państwo świadomość, gdzie zgłosić się po preparat. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że odpowiednia ilość jodku potasu została zabezpieczona dla każdego z obywateli. Rząd przestrzega jednocześnie przed profilaktycznym przyjmowaniem jodku potasu.

Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia, dawkowanie tabletek jodku potasu o mocy 65 mg wygląda następująco:

Lp.

Wykaz osób

Wiek

Dawkowanie

Uwagi

1.

Noworodki i niemowlęta

Młodsze niż 1 miesiąc

1/4 tabl.

Odpowiednio cześć tabletki należy rozkruszyć w mleku matki i podać noworodkowi)

2.

Dzieci

Od 1 miesiąca do 3 lat

1/2 tabl.

Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub jakimkolwiek chłodnym płynem

3.

Dzieci

Od 3 do 12 lat

1 tabl.

Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub jakimkolwiek chłodnym płynem

4.

Dorośli do 60 roku życia i dzieci

Powyżej 12 lat

2 tabl.

Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub jakimkolwiek chłodnym płynem

5.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią

Każdy wiek

2 tabl.

Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub jakimkolwiek chłodnym płynem

Strefy (obszary) na terenie Gminy Turośń Kościelna, z których mieszkańcy będą zaopatrywani, w pierwszej kolejności, w preparaty ze stabilnym jodem.

Nr punktu

Lokalizacja punktu

Strefa (obszar)

Uwagi/Dostarcza

1.

Świetlica OSP Chodory adres: Chodory 3

Sołectwo: *Chodory, *Dołki, *Czaczki Małe, *Czaczki Wielkie

OSP Chodory

2.

Świetlica OSP Borowskie Michały adres: Borowskie Michały 41A

Sołectwo: *Borowskie Michały, *Borowskie Gziki, *Borowskie Skórki, *Piećki

OSP Borowskie Michały

3.

Świetlica OSP Borowskie Cibory adres: Borowskie Cibory 39

Sołectwo: *Borowskie Cibory, Borowskie Olki, Borowskie Wypychy, *Borowskie Żaki, *Bojary, *Stoczki

OSP Borowskie Olki

4.

Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej adres: ul. Szkolna 2 Turośń Dolna

Sołectwo: *Turośń Dolna, *Dobrowoda

OSP Turośń Dolna

5.

Świetlica wiejska w Barszczówce adres: Barszczówka 12

Sołectwo: *Barszczówka

6.

Świetlica wiejska w Baciutach adres: Baciuty 41

Sołectwo: *Baciuty Wieś, *Baciuty Stacja, *Baciuty Kolonia

7.

Świetlica wiejska w Trypuciach adres: Trypucie 54A

Sołectwo: *Trypucie

8.

Świetlica wiejska w Topilcu adres: Topilec 8

Sołectwo: *Topilec Wieś, *Topilec Kolonia

9.

Świetlica wiejska w Zawadach adres: Zawady 17

Sołectwo: *Zawady

10.

Świetlica OSP Turośń Kościelna adres: ul. Lipowa 109 Turośń Kościelna

Sołectwo: *Turośń Kościelna I, *Turośń Kościelna II,

OSP Turośń Kościelna

11.

Świetlica wiejska w Pomigaczach adres: Pomigacze 46

Sołectwo: *Pomigacze, *Juraszki, *Lubejki

12.

Świetlica OSP w Niewodnicy Koryckiej adres: ul. T. Kościuszki 52 Niewodnica Korycka

Sołectwo: *Niewodnica Korycka

OSP Niewodnica Korycka

13.

 Parking naprzeciwko Kościoła w Niewodnicy Kościelnej adres: ul. Kościelna 3 Niewodnica Kościelna

Sołectwo: *Niewodnica Kościelna

14.

Świetlica wiejska w Zalesianach adres: Zalesiany 31

Sołectwo: *Zalesiany

15.

Świetlica OSP w Iwanówce adres: Iwanówka 32

Sołectwo: *Iwanówka,

OSP Iwanówka

16.

Szkoła Podstawowa w Tołczach adres: Tołcze 6

Sołectwo: *Tołcze, *Markowszczyzna *Niecki

Do tabletek z jodkiem potasu będzie dołączona ulotka, zawierająca informację o dystrybucji oraz dawkowaniu preparatu. Przyjęcie tabletki ma zabezpieczyć organizm przed działaniem złego jodu na wypadek skażenia radiacyjnego.

Do wsparcia pracy w punktach dystrybucji zostaną skierowani pracownicy Urzędu Gminy, sołtysi i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego terenu.

Obecnie z informacji, które przekazuje administracja rządowa, wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa

Pliki do pobrania

Aktualności

Powrót na początek strony