III Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna

III Sesja Rady Gminy Turośń Kościelna, która odbyła się 28 maja br. w sali konferencyjno-widowiskowej świetlicy w Turośni Kościelnej rozpoczęła się od ustalenia składu osobowego komisji stałych rady gminy.

Radni rozpatrzyli również projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2024 oraz w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2024-2037.

Wyznaczono przedstawicieli Gminy Turośń Kościelna do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Turośń Kościelna z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.

Podjęto również uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenie Wójtowi Gminy Turośń Kościelna oraz w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym Rady Gminy Turośń Kościelna.

Wprowadzone zostały także zmiany w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2024 r.”

 

Aktualności

Powrót na początek strony