Gminny Dzień Seniora

„Chcąc odzyskać młodość, trzeba powtórzyć dawne szaleństwa”, przytoczył niegdyś Oscar Wilde. W minioną sobotę seniorzy spędzili wieczór pełen uśmiechu i tańca, bawiąc się przy dźwiękach muzyki Kapeli Czarnoleskiej.

Mieszkańcy wsi Chodory, Dołki, Czaczki Wielkie, Czaczki Małe oraz Borowskie Michały, Olki, Wypychy, Cibory, Żaki, Gziki i Skórki świętowali Dzień Seniora, który w gminie Turośń Kościelna przypadł na 18 listopada. Uroczystość odbyła się w świetlicy wiejskiej w Chodorach. Radość z Seniorami dzielili przybyli goście: Grzegorz Jakuć – wójt gminy Turośń Kościelna, Paweł Kondracki – sekretarz gminy, Elżbieta Ożarowska – skarbnik, Marlena Banel – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ks. Andrzej Górski – proboszcz parafii NMP Częstochowskiej w Rynkach oraz ks. Krzysztof Herman – proboszcz parafii św. Wojciecha B.M.
w Uhowie.

Razem z seniorami dołączyli także sołtysi zaproszonych miejscowości: Elżbieta Sasinowska, Katarzyna Zimnoch Pieczur, Krystyna Bajda, Tamasz Komenda, oraz Jan Czaczkowski.

Spotkanie otworzyła Maria Busłowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej. Następnie głos zabrał Grzegorz Jakuć życząc przybyłym jubilatom zdrowia, pogody ducha oraz realizacji niespełnionych marzeń. Najstarszym z przybyłych na uroczystość Seniorom i Seniorkom z poszczególnych miejscowości wręczył upominki i listy gratulacyjne.

Swoje umiejętności taneczno – wokalne zaprezentowały panie z Klubu Seniora z Turośni Kościelnej. Wraz z Agnieszką Łupińską – instruktorką KS oraz Marią Busłowską pokazały premierę widowiska, którego inspiracją był film „Noce i Dnie”. Następnie specjalnie dla seniorów zaśpiewały dedykowaną im piosenkę.

Wieczór upłynął na śpiewach i tańcach oraz rozmowach i wspominkach.

 

Magdalena Owczarczuk
zdjecia: Magdalena Owczarczuk

Aktualności

Powrót na początek strony