Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej

To był dzień pełen podziękowań, gratulacji i życzeń. 14 października br. odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządu Gminy Turośń Kościelna: Grzegorz Jakuć – wójt, Elżbieta Ożarowska – skarbnik, Paweł Kondracki – sekretarz, delegacja Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Krzysztof Sochoń – dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego, jak również ks. Tomasz Powichrowski i ks. Jarosław Jóźwik – proboszczowie ościennych parafii, Ewa Chrabołowska – dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, Barbara Oniśko – dyrektor Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej, Monika Mariola Kondracka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Tołczach, Marek Danilewicz – dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi „Bajeczka” w Niewodnicy Kościelnej i Tomasz Muszyński – dyrektor Niepublicznego Przedszkola ,,Puchatek” w Niewodnicy Kościelnej oraz nauczyciele i pracownicy obsługi placówek oświatowych z terenu gminy Turośń Kościelna. Gości przywitała Magdalena Żukiewicz – dyrektor GOK-u.

Następnie głos zabrał Grzegorz Jakuć, który dziękował nauczycielom za codzienny trud włożony w wychowanie i edukację dzieci i młodzieży. Nagrody specjalne z rąk wójta gminy odebrali dyrektorzy i nauczyciele publicznych szkół, których praca i zaangażowanie przyczyniła się do szkolnych i pozaszkolnych sukcesów uczniów i promocji gminy. Wyróżniający się nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni ZS w Turośni Kościelnej, SP w Turośni Dolnej, SP w Tołczach i NSP w Niewodnicy Kościelnej otrzymali nagrody dyrektorów.

Specjalnie dla świętujących wystąpił zespół Krawczyk Show z największymi przebojami Krzysztofa Krawczyka. Zabrzmiały znane i lubiane piosenki, m.in. „Byle było tak”, „Rysunek na szkle” czy „Chciałem być”.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Popławska

Aktualności

Powrót na początek strony