Dotacja Powiatu Białostockiego dla OSP

W 2022 r. trzy jednostki OSP z terenu naszej gminy otrzymały dofinasowanie na łączną kwotę 9 000 zł.

W ramach otrzymanego dofinansowania zrealizowano następujące wydatki:

1) dofinansowano zakup 1 szt. skafandra suchego ratowniczego w OSP Turośń Kościelna,

2) dofinansowano zakup i montaż automatyki do podnoszenia bramy garażowej w OSP Borowskie Olki,

3) dofinansowano zakup i montaż automatyki do podnoszenia bramy garażowej w OSP Niewodnica Korycka.

Oprac. Patrycja Gąsowska

Aktualności

Powrót na początek strony