Aktywna Tablica to rządowy program, którego celem jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024

 aktywna.png

Aktywna Tablica to rządowy program, którego celem jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024.

W ramach zadania w 2022 roku, Gmina Turośń Kościelna otrzymała środki na zakup sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Trafią one do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej,  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej oraz Szkoły Podstawowej im. Leonarda Prystroma w Tołczach.

 Całkowita wartość zadania wynosi 131.250 zł z czego 105.000 zł są to środki finansowane z budżetu państwa, pozostała kwota to wkład własny Gminy.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Poza zakupem urządzeń szkoły zobowiązały się do uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach dotyczących TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych). Ta międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli „Aktywna Tablica”, ma na celu rozwój kadry nauczycielskiej pod kątem cyfrowych rozwiązań w szkolnictwie.

Możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będzie niezwykle korzystna dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.

Aktualności

Powrót na początek strony