30-lecie Samorządu Gminy Turośń Kościelna

Stabilny fundament, intensywny rozwój i dobre prognozy na przyszłość – tak można podsumować trzy dekady działalności gminy Turośń Kościelna. We czwartek, 24 czerwca odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, w ramach której Gmina Turośń Kościelna, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Turośni Kościelnej, zorganizowała 30-lecie samorządu.

Święto wspólnoty lokalnej zgromadziło w sali widowiskowo-konferencyjnej w Turośni Kościelnej przedstawicieli władz samorządowych, radnych, sołtysów i gości.

W wydarzeniu udział wzięli, m.in. Grzegorz Kucharewicz – reprezentant posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela, Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski, Marek Malinowski – członek zarządu województwa podlaskiego, Andrzej Jurczak – wójt gminy Turośń Kościelna w latach 1990-2010, Mariusz Dudziński – burmistrz miasta i gminy Tykocin, Adam Tomanek – burmistrz miasta i gminy Zabłudów, Henryk Łapiński – burmistrz miasta i gminy Suraż, Krzysztof Marcinowicz – wójt gminy Juchnowiec Kościelny, insp. Maciej Daniel Wesołowski – komendant Miejski Policji w Białymstoku, nadkom. Tomasz Organek – komendant Komisariatu Policji w Łapach, Witold Karczewski – prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Marek Antoniuk – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym, Waldemar Franciszek Wilczewski – dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Robert Pruszyński – dyrektor Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja, Oddział w Białymstoku.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Grzegorz Jakuć – wójt gminy Turośń Kościelna, wieloletnia praca na rzecz wspólnego dobra przyniosła rozwój nowoczesnej infrastruktury i przedsiębiorczości. - Na początku lat 90. szczątkowa sieć wodociągowa była w dwóch miejscowościach. Obecnie mamy 100 proc. miejscowości z dostępem do tej sieci – mówił Grzegorz Jakuć. - Liczba zbudowanych obiektów, dróg, wykonana sieć kanalizacyjna, gazownicza, odnawialne źródło energii – to jest przełom.

Czwartkowa uroczystość była doskonałą okazją do podziękowania wszystkim mieszkańcom za niezmienne od lat zaangażowanie w pracę na rzecz samorządu. Słowa szczególnego podziękowania popłynęły do przewodniczących rad, radnych i sołtysów wszystkich kadencji. Wyrazem wdzięczności były, wydane specjalnie na tę okoliczność, księgi pamiątkowe. - Historia spisana będzie żyła w pamięci pokoleń. Słowa ulatują, pismo pozostaje - powiedział Grzegorz Jakuć przed wręczeniem publikacji.

Wójt gminy odczytał listy gratulacyjne w imieniu nieobecnych: Jacka Żalka – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Dariusza Piontkowskiego – Wiceministra Edukacji i Nauki, Jarosława Zielińskiego – posła na Sejm RP. List przesłany przez Starostę Powiatu Białostockiego Jana Bolesława Perkowskiego odczytała Bożena Bieryło – radna powiatu.

Wydarzenie uświetniła prelekcja, pt. „Samorząd wczoraj i dziś. Doświadczenie i nowe kierunki rozwoju”, którą wygłosił dr hab. Sławomir Presnerowicz, profesor Uniwersytetu w Białymstoku.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert słowno-muzyczny, pt. „Polskie drogi do samorządności” w wykonaniu Zespołu Sonanto.

Tekst: Bożena Bieryło/Agnieszka Popławska
Zdjęcia: Marcin Dryl

Aktualności

Powrót na początek strony