Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
Wniosek:
Do wydania zaświadczenia w sprawach podatkowych jest potrzebny złożony przez osobę zainteresowaną na piśmie wniosek, w którym należy wskazać swój interes prawny do wydania zaświadczenia o określonej treści.
Wymagane dokumenty:
  1. 1.Do wglądu: dowód osobisty.
  2. 2.W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo i okazać do wglądu dowód osobisty.
  3. 3.Dowód opłaty skarbowej
Termin rozpatrzenia sprawy:
 Niezwłocznie.
Opłaty:
Zaświadczenie w sprawach podatkowych - 17,00 zł
Informacja:
Zaświadczenia podlegające zwolnieniu z opłaty skarbowej wynikają z przepisów określonych w Ustawie o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 121)
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Turośni Kościelnej
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
I piętro, pokój nr 11
Kontakt:
Tel.85 7158006 lub 85 7158000 (sekretariat)
Powrót na początek strony