Podatek od od środków transportowych - informacje o płatnościach

Opis procedury
Podatek od środków transportowych płatny jest na podstawie złożonej deklaracji. Wpłaty tytułem podatku od środków transportowych należy uiszczać na konto nr:
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
Bank Spółdzielczy Juchnowiec Górny
Oddział w Turośni Kościelnej
44 8074 0003 0130 0202 2000 0300

Sprawę prowadzi i informacji udziela
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
Tel. 85 715 80 06
Godziny:
Poniedziałek - Piątek - od 7.30 do 15.30

Wniosek można złożyć:
  • inny
Akty prawne dotyczące sprawy
  • Podatek od środków transportowych regulowany jest Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892).
Powrót na początek strony