Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia z podatku rolnego na których zaprzestano produkcji rolnej.

Podstawa prawna:

Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(Dz.U. z 2017 r., poz. 1892)

Uchwała Nr XVIII/149/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 28 listopad 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych,  na których zaprzestano produkcji rolnej.(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012r. poz. 3824)

Wniosek:

Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu zaprzestania produkcji rolnej.

 

Wymagane załączniki: 

Brak

Termin rozpatrzenia sprawy:

 

Niezwłocznie.

 

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Gminy w Turośni Kościelnej

 

ul. Białostocka 5

 

18-106 Turośń Kościelna

 

I piętro pokój 11

 

Kontakt:

 

Tel. 85 7158006 lub 85 7158000 (sekretariat)

Powrót na początek strony