Zamieniają się godziny otwarcia GBP

W związku z sezonem urlopowym, w dn. 4-15 lipca do Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej zapraszamy w g. 8.00-16.00.

Kultura

Powrót na początek strony