Sąsiedzkie sprzątanie - dla środowiska z Gminą Turośń Kościelna

Trasę Trypucie-Baciuty-Kolonia i z Baciut do Baciut-Kolonii posprzątali mieszkańcy Gminy Turośń Kościelna 30 kwietnia br. Z inicjatywą sąsiedzkiego sprzątania wyszli radni gminy, rady sołeckie oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Trzy Drogi” i „Wesołe Sąsiadki”.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządu: Grzegorz Jakuć – wójt gminy, radni: Bernarda Leszczyńska, Tomasz Kamiński, Marek Paczkowski, Magdalena Żukiewicz – dyrektor GOK-u oraz sołtysi wsi Baciuty-Kolonia i Trypucie a także członkowie Klubu Seniora z Turośni Kościelnej.

I tak, w sobotnie popołudnie wielopokoleniowa grupa mieszkańców okolicznych miejscowości posprzątała drogi z Trypuć i Baciut do Baciut-Kolonii. Sąsiedzkie sprzątanie było doskonałą okazją, aby przypomnieć sobie i innym jak ważne jest dbanie o najbliższą okolicę. Dzieci otrzymały ciekawą lekcję poszanowania środowiska. Zebrane odpady zostały przekazane do PSZOK-u w Trypuciach. Zwieńczeniem akcji było ognisko integracyjne na boisku w Baciutach-Kolonii.

To kolejne wydarzenie proekologiczne zorganizowane przez GOK w Turośni Kościelnej, przy współpracy z Gminą Turośń Kościelna i dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej. Dziękujemy za chęć działania na rzecz środowiska naturalnego i poprawę estetyki naszej okolicy.

Kultura

Powrót na początek strony