Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej rozpoczęły się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Liturgię sprawował i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Tomasz Powichrowski.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: podinsp. Tomasz Organek – komendant Komisariatu Policji w Łapach, Waldemar Wilczewski – dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Witold Karczewski – prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku i radne Powiatu Białostockiego: Bożena Bieryło i Maria Busłowska oraz przedstawiciele samorządu na czele z Grzegorzem Jakuciem – wójtem gminy Turośń Kościelna, dyrektorzy szkół, druhowie, poczty sztandarowe jednostek oświatowych i ratowniczo-gaśniczych, członkowie stowarzyszeń i mieszkańcy gminy.

Następnie poczty sztandarowe przemaszerowały pod pomnik „Ku czci poległych w obronie Ojczyzny 1918-1920”, gdzie rozpoczęła się oficjalna część wydarzenia. Zgromadzeni wspólnie odśpiewali hymn państwowy i, przy asyście honorowej druhów z gminnych jednostek OSP, podniesiono flagę na maszt, który samorząd otrzymał w ramach ogólnopolskiej akcji „Pod Biało-Czerwoną”. Warto podkreślić, że w obchodach świąt narodowych licznie biorą udział dzieci i młodzież z terenu naszej gminy. Uczniowie, dzięki zaangażowaniu swoim, rodziców i nauczycieli uświetniają uroczystość wypełniając ceremoniał pocztów sztandarowych. Dobre praktyki wśród najmłodszych szerzą też opiekunowie drużyn pożarniczych i harcerskich. Zasady musztry bacznie wypełniają również młodzi druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Chodorach, jak też harcerze z 37. Turosieńskiej Drużyny Harcerskiej, którzy pełnili wartę honorową przy pomniku. Przybyłych przywitała Magdalena Żukiewicz – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej. Słowa do mieszkańców skierował wójt Grzegorz Jakuć.

- Drodzy Mieszkańcy! Pamiętajmy, że wskrzeszony 104 lata temu ogień wolności, polskość to nie tylko wydarzenia historyczne i minione dzieje, ale przede wszystkim nasze obecne postawy i działania. Niech dobro niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej i naszej Małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Turośń Kościelna, będzie dla nas życiowym celem, a poprzez uczciwą pracę dążmy do jej ciągłego rozwoju – podkreślił wójt.

Pod pomnikiem kwiaty złożyli i znicze zapalili przedstawiciele Gminy Turośń Kościelna: Grzegorz Jakuć – wójt, Jarosław Czech – przewodniczący Rady i Magdalena Żukiewicz – dyrektor GOK-u, jak też dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, radne Powiatu Białostockiego czy delegacja zarządu gminnego OSP. Dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowych z terenu gminy towarzyszyli uczniowie. Wiązanki złożyły również delegacje organizacji pozarządowych działających na terenie gminy: MDP OSP Chodory, Klubu Strzelectwa Sportowego "Legion Wschodni", Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy i radni z Klubu Radnych „Inicjatywa” oraz przedstawiciele Klubu Seniora w Turośni Kościelnej a także harcerze z 37. TDH „Feniks”.

Wieczorny koncert słowno-muzyczny dostarczył przybyłym wielu wzruszeń. Na scenie wystąpił zespół Winyl Band. Publiczność nagrodziła artystów owacjami na stojąco.

redakcja: Rafał Kuczmarski, Agnieszka Popławska

zdjęcia: Patrycja Gościewska, Agnieszka Popławska

 

Kultura

Powrót na początek strony