Gminne Obchody Dnia Seniora

Jak kolorowa i pełna energii może być Jesień Życia pokazali Seniorzy, którzy 19 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Pomigaczach obchodzili Gminne Obchody Dnia Seniora.

Świętowali mieszkańcy wsi Juraszki, Pomigacze i Lubejki. Radość z Seniorami dzielili przybyli goście: Grzegorz Jakuć – wójt gminy Turośń Kościelna, Jadwiga Drozdowska i Marek Kondzior – radni gminy, Teresa Kondraciuk – sołtys Pomigacz, Tomasz Więsław – sołtys Lubejk, Elżbieta Ożarowska – skarbnik i Paweł Kondracki – sekretarz gminy.

Wydarzenie było doskonałą okazją do podziękowania osobom starszym za piękny wzór tego, jak cieszyć się życiem i podkreślenia ważnej roli, jaką pełnią w życiu rodzinnym i społecznym.

Grzegorz Jakuć życzył Seniorom zdrowia umożliwiającego aktywne życie i realizację pasji, wszelkiej pomyślności, pogody ducha oraz szczęścia w gronie najbliższych i wręczył – obecnym na sali – najstarszej Seniorce i najstarszemu Seniorowi danego sołectwa upominki i listy gratulacyjne.

Na spotkaniu nie brakło rozmów pełnych wspomnień, nie zabrakło też prezentacji codziennych aktywności Seniorów. Niespodziankę na tę okazję przygotowały Panie z Klubu Seniora w Turośni Kościelnej. Wraz z Marią Busłowską, Agnieszką Łupińską i młodymi duchem Seniorkami przenieśliśmy się na Dziki Zachód.

Do tańca porwała gości Kapela Czarnoleska. Wieczór upłynął w miłej atmosferze, przy dźwiękach poleczek i walczyków.

Agnieszka Popławska

zdjęcia: Alina Kowalczuk

Kultura

Powrót na początek strony