Zapraszamy dzieci na Kulturalne wakacje z GOKiem

 Już 1 lipca ruszają zapisy na zajęcia wakacyjne w GOKu w Turośni Kościelnej.

  • Zapisując dziecko na półkolonie deklarują Państwo jego uczestnictwo w całym turnusie.
  • Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
  • Szczegółowy program udostępniony będzie w późniejszym czasie.
  • Gwarancją uczestnictwa w półkoloniach jest wypełnienie niezbędnych dokumentów do 9 lipca.
  • Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
  • W zajęciach mogą wziąć udział dzieci zamieszkałe/uczęszczające do placówek oświatowych na terenie Gminy Turośń Kościelna.