Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Urząd Gminy w Turośni Kościelnej informuje, że producent rolny ma możliwość złożenia wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2024 r

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu. Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

Rolnik, który będzie chciał uzyskać zwrot podatku akcyzowego powinien złożyć odpowiedni wniosek w następujących terminach:

- od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,

- od 1 sierpnia 2024 r. do 02 września 2024 r.  wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

 

W przypadku złożenia kopii faktur VAT należy okazać do wglądu oryginały.

Ponadto producenci rolni posiadający bydło, owce, kozy, świnie, konie do wniosku powinni dołączyć zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie DJP bydła, świń, owiec, kóz, koni będących w posiadaniu rolnika w 2023 roku.

 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej pozostała ustalona  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2674 ) i wynosi w 2024 roku  1,46 zł na 1 litr oleju napędowego.         

Wypłaty dokonywane będą w terminie przewidzianym w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej, tzn:

- od 1 – 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

- od 1 – 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Powrót na początek strony